qurd

qurd
1.
is. Canavar. Düşdü qəzadan ora qurdun yolu; Baxdı ki, görsün, quyu boşdur, dolu. A. S.. Qurd da öz yerini qaranlıq istər ki, onu heç görən olmasın, o da əlinə keçəni dağıdıb gəmirsin, sümüklü-sümüklü, qanlı-qanlı udsun. S. Rəh.. // məc. Təşbehlərdə. <Hacı Murad:> Mən olmuşam bir leş, siz olmusunuz bir ac qurd. S. S. A.. <Vaqif:> Xalq razı qalmasa bir hökmdardan; Hakimi qurd kimi didəcək zaman. S. V.. <Qazanxan:> Gördüm ki, . . qara quduz qurdlar evimi dəlir. . M. Rz..
◊ Qurd nağılı – vaxt keçirmək üçün danışılan aldadıcı sözlər. Qurd ürəyi yemək – cəsarətli olmaq, qorxmamaq, ürəkli olmaq. . . Bax, indi düşmənlə dalaşmaq vaxtı gəlib çatmışdır. Oğlan oldu, ya qız, gərək yeri gələndə qurd ürəyi yemiş olsun. S. R.. Qurd yağı – mövhumata inananların etiqadına görə, guya iki yaxın adamı və ya qohumu bir-birinə düşmən etmək, yaxud birbirindən ikrah etdirmək qüvvəsinə malik olan maddə (buna nail olmaq üçün bu maddəni onların paltarına sürtmək və ya onların evlərinin astanasında basdırmaq kifayət imiş). <Nurcahan:> Belə olan surətdə, balam, yəqin ki, oğlana qurd yağı sürtüblər. N. V.. Qurdla qiyamətə qalmaq zar. kin. – çox yaşamaq, ölməmək, həmişə yaşamaq (adətən inkar şəklində işlənir). Ona bir deyən yoxdur ki, ay arvad, qurdla qiyamətə qalmayacaqsan ki. . S. Rüst.. Qurdla quzu bir yerdə, yaxud qurd quzu ilə otlayır – çox sakitlikdir, dinclikdir, əminamanlıqdır. . . Guya müxbirimiz oradan yazır ki, «sakitlikdir, qurd quzu ilə otlayır». C. M.. Qoyun cildinə (dərisinə, donuna) girmiş qurd – öz pis niyyətlərini xeyirxahlıq pərdəsi altında gizlədən qəddar, riyakar adam haqqında. Gözünün qurdu ölmək – bax göz. Köhnə qurd – heç bir hiyləyə aldanmayan, uymayan, hiyləgər, təcrübəli, ayıq, zirək adam haqqında. O, köhnə qurddur, onu aldatmaq olmaz.
2.
is. zool. Yumşaq bədənli, uzunsov, ayaqsız, sürünərək hərəkət edən kiçik heyvan. Formaları, rəngləri, növləri, böyüklükləri və yaşayış tərzləri xeyli müxtəlif və qəribə olan minlərlə qurd növü dənizin səthindən tutmuş dibinə qədər hər bir yerində yaşayır. «Sualtı aləm». «Qurdlar» mövzusunu keçərkən ən əlverişli obyekt diri soxulcan hesab olunur. Cəbrayılbəyli. Kirpi bostanın qurdlarını yeyib tələf edər. S. S. A.. Qurd düşmək – bax qurdlanmaq. Pendirə qurd düşmüşdür. Qurd yemək – çürümək, pozulub xarab olmaq. Göyçək bacının dediyinə görə, uşaq çox şirni sevdiyindən, dişlərinin hamısını qurd yemişdi. Ə. Vəl..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • qurd-quş — top. Həşərat, cücülər. Toyuq cücələri ilə o ağaclıqda gəzişir, qurd quş, çəyirtkə tutub yeyir və çalaların altında eşələnirdi. A. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • it-qurd — top. dan. Tanınmayan, bilinməyən adamlar; yararsız, dəyərsiz adamlar mənasında təhqiramiz söz. Dərənin itiqurdu yığılıb bir yerə məsləhət edirlər. Ə. H.. <Şiraslan:> İtə qurda dil açırsan, yalvarırsan, sonra da məlum olur ki. . . M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • В лесу родилась ёлочка (песня) — В лесу родилась ёлочка (1903 1905) одна из самых популярных детских новогодних песен. Слова Раисы Адамовны Кудашёвой, музыка Леонида Карловича Бекмана. История создания Aвтор стихов Раиса Адамовна Кудашёва, учитель, библиотекарь и поэт. Она… …   Википедия

  • В лесу родилась елочка (песня) — В лесу родилась ёлочка (1903 1905) одна из самых популярных детских новогодних песен. Слова Раисы Адамовны Кудашёвой, музыка Леонида Карловича Бекмана. История создания Aвтор стихов Раиса Адамовна Кудашёва, учитель, библиотекарь и поэт. Она… …   Википедия

  • В лесу родилась елочка — В лесу родилась ёлочка (1903 1905) одна из самых популярных детских новогодних песен. Слова Раисы Адамовны Кудашёвой, музыка Леонида Карловича Бекмана. История создания Aвтор стихов Раиса Адамовна Кудашёва, учитель, библиотекарь и поэт. Она… …   Википедия

  • şaxlamax — I (Ağdam, Bərdə, Göyçay, Mingəçevir, Şəki, Zəngilan) qurdun barama sarıması üçün üzərinə şax düzmək. – Qurdu də:də şaxlamışıx (Bərdə); – Qurd qaro:ul göstərib, ikü:nnən so:ra şaxlıyacam (Zəngilan); – Qurd səggiz gün şirin ye:ir, so:ra şaxlıyırsan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tompal — I (Ağdam, Cəbrayıl, Göyçay, Mingəçevir, Şəki) iki qurdun birlikdə sarıdığı çıxar barama. – Tompal baramanın içində iki qurd olur (Ağdam); – Tompal baramanı piliyə qatıllar (Göyçay); – Baramamızın təktükü tompaldı (Cəbrayıl); – Bir barama:n içində …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ac — sif. 1. Aclıq hiss edən, yeməyə ehtiyacı olan (tox ziddi). Ac pişik. Ac z. qalmaq. – Ac qurd balasını yeyər. (Ata. sözü). Çığırma, yat, ay ac toyuq, yuxunda çoxca darı gör! M. Ə. S.. Ac qarın – 1) ac, heç şey yeməmiş; 2) məc. lüt, yoxsul, yurdsuz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiyləgər — sif. <ər. hiylə və fars. . . . gər> 1. Hiylə işlədən, kələkbaz, fəndgir, bic, məkrli. Hiyləgər adam. – <Nüşabə:> Düşmən həm güclüdür, həm də hiyləgər; Qüvvətlə, hiyləylə qazanır zəfər. A. Ş.. Dünyanın ən hiyləgər, mahir kələkbazları;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəllə — is. <fars.> 1. Baş. Kəlləsindən vurmaq. – Ox atma sən bu daşa; Bu qayaya, bu daşa; Düşməni elə vur ki; Kəlləsindən bud aşa. (Bayatı). Misri qılınc kəllələri kəsəndə; Bağırsaqlar cəmdəklərə dolana. «Koroğlu». Kəllə vurmaq – başı ilə vurmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”